Hajalan Hirvimiehet


Hajalan Hirvimiehet on Hajalan Metsästysseuran alajaos. Seurueeseen kuuluu 19 jäsentä. 

Kaatolupia on ollut viime vuosina 10-20 eläintä, joista noin puolet aikuisia ja puolet vasoja.  Alueen hirvikanta oli suurimmillaan 70-luvun lopulla, jolloin lupamäärä oli yli 30 eläintä. 

Nykyään hirvikanta pyritään pitämään piirin sekä riistanhoitoyhdistyksen tavoitteiden mukaisessa tiheydessä pyrkien minimoimaan hirvien liikenteelle ja taimistoille aiheuttamat vahingot.

Hirvijahti aloitetaan rhy:n alueella yleensä vasta hieman ennen lokakuun puoliväliä, johtuen lämpimien säiden aiheuttamista ongelmista lihankäsittelyssä.

Hajalassa jahti toteutetaan useimmiten hirvikoirien avustuksella. Vilkkaan 110-tien läheisyydessä turvaudutaan usein miesajoon.

Jahtipäiviä seurueelle on kertynyt vuosittain keskimäärin 9 päivää eli 4-5 viikonloppua.